مهم‌ترین کتاب ادوارد پالمر تامپسون به فارسی ترجمه شد

مهم‌ترین کتاب ادوارد پالمر تامپسون به فارسی ترجمه شد

کتاب «تکوین طبقه کارگر در انگلستان» نوشته ادوارد پالمر تامپسون با ترجمه محمد مالجو از سوی نشر آگاه وارد بازار کتاب شد.

در تاریخنگاری، کار تامپسون به شیوه «تاریخ از پایین» معروف است. برخلاف شیوه رایج در تاریخنگاری که بر ظهور و سقوط سلسله‌ها و دودمان‌ها و همچنین کنشگری حاکمیت تاکید دارد، در کار تامپسون کنشگری مردم و به ویژه فرودستان نیز مورد توجه قرار می گیرد، در واقع تامپسون در عمق جامعه وارد می‌شود و از جامعه/ پایین با قدرت/ حکومت مواجه می‌شود.

یرواند آبراهامیان در کتاب خود با عنوان «ایران بین دو انقلاب» تلاش کرده به شیوه تامپسون به بازخوانی تاریخ معاصر ایران بپردازد.

آبراهامیان در پیشگفتار ترجمه فارسی این کتاب نوشته است:«ادوارد پالمر تامپسون در تکوین طبقه کارگر در انگلستان، برخلاف سایر نحله‌های تاریخ‌نگاری، از منظر خبرگان و نخبگان و نهادهای قدرت به تاریخ نمی‌نگریست. نگاه او به تاریخ از پایین بود، از منظر فرودستان و تهیدستان. عبارت مشهورش را همه خوانده‌ایم: می‌‌کوشم قربانیان گذشته را از خفت فراوان که نسل‌ها بعد بارشان کرده‌اند برهانم. تاریخ اجتماعی برا او مطالعه سنت‌ها و مبارزه‌ها مردم عادی بود و ازاین‌رو سیاست را نه منازعه میان نخبگان رقیب بلکه غالباً تضاد طبقاتی میان فرادستان و فرودستان می‌دانست. تامپسون اگر به روایت کلان می‌رسید، تکیه‌اش بر گستردگی داده‌های خُرد بود، انبوهی از داده‌های تجربیی کاویده‌شده. در این روایتِ کلان می‌شد صدای بی‌صدایان را شنید. صدای تهیدستان و فرودستان…. ترجمه فارسی تکوین طبقه کارگر در انگلستان گرچه پس از پنجاه‌ و اندی سال به دست خوانندگان فارسی‌زبان می‌رسد، اما سال‌هاست که می‌توان ردپای تامپسون را در کار تنی چند از مورخانی یافت که پژوهش‌شان درباره گذشته‌های دور و نزدیک ایران بوده است…. در تاریخ‌نگاری ایران که عمدتاً تخته‌بند تاریخ‌نگاری‌های ملی‌گرایانه و آیینی و استالینی بوده است، ترجمه فارسی اثر بزرگ تامپسون ستودنی است.»

کتاب «تکوین طبقه کارگر در انگلستان» نوشته ادوارد پالمر تامپسون با ترجمه محمد مالجو در ۹۵۲ صفحه با قیمت ۷۵ هزار تومان از سوی نشر آگاه منتشر شده است.