«تمام آنچه که از سوریه با خود آوردم»

«تمام آنچه که از سوریه با خود آوردم»

با شروع جنگ در سال ۲۰۱۱، این خانواده‌ها با امید بازگشت پس از سفری کوتاه، کشورشان را ترک کردند. حالا پس از شش سال هنوز در اردون و لبنان سرگردان هستند، و نه تنها دیگر امیدی به بازگشت به خانه‌هایشان ندارند، بلکه امید‌ها برای پایان‌یافتن جنگ سوریه در آینده‌ نزدیک روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود.
اندرو مک‌کانل عکاس مجموعه‌ای است که در ادامه مشاهده می‌کنید و عکس‌ها متعلق به آرشیو صلیب سرخ بریتانیا است.
در این عکس‌ها افراد تنها دارایی‌‌ای که بعد از پناهندگی برایشان مانده را به نمایش می‌گذارند.