اجازه استفاده از مرخصی عادت ماهانه در زامبیا

اجازه استفاده از مرخصی عادت ماهانه در زامبیا

زنان در زامبیا می‌توانند یک روز در ماه را که «روز مادر» نامگذاری شده به علت عادت ماهانه سرکار نروند. این قانون شامل همه زنان می‌شود اعم از این که دارای فرزند باشند یا نه.

زنان می‌توانند یک روز در ماه را به انتخاب خودشان مرخصی بگیرند بدون این که نیازی به گواهی پزشک داشته باشند. اما وزیر کار زامبیا می‌گوید این مرخصی فقط برای بیماری است و اگر در حال آرایش‌کردن در آرایشگاه یا خرید و باغبانی دیده شوید احتمالا اخراج می‌شوید.

با اینکه برخی از کارفرماها از این قانون راضی نیستند اما در صورت امتناع از آن با برخورد قانونی مواجه می‌شوند. صحبت‌کردن درباره عادت ماهانه در زیمباوه یک تابو است.

سه استان چین هم چنین قانونی تصویب کرده‌اند. ژاپن از سال ۱۹۴۷ قانون مشابهی تصویب کرده، همچنین کره‌جنونی، تایوان و اندونزی هم قوانین درباره مرخصی زنان هنگام درد پریود خود دارند.

هرچند در اندونزی زنان کمتر از این روز استفاده می‌کنند چراکه شرکت‌ها اصرار دارند که اول راستی‌آزمایی کنند. در برخی دیگر از کشورها هم زنان به دلیل اینکه همکاران مردشان از چرخه پریود آنها آگاه شده و احتمال تحقیر و آزار و اذیت وجود دارد، از این مرخصی استفاده نمی‌کنند.