گزارش تصویری از اسکان بی‌خانمان‌ها در گرمخانه

گزارش تصویری از اسکان بی‌خانمان‌ها در گرمخانه

پس از انتشار اخبار مربوط به خوابیدن برخی بی‌خانمان‌ها در گورستان، افکار عمومی نسبت به این موضوع بیش از پیش حساس شده و رسانه‌ها هم بیشتر به آن می‌پردازند. شب گذشته (۸ دی) رسانه‌ها برای بازدید از گرمخانه‌ها دعوت شدند تا از روند اسکان بی‌خانمان‌ها در گرمخانه‌ها بازدید کنند.

پیتشر بارها اعلام شده ظرفیت گرمخانه‌های تهران جوابگوی تعداد زیاد بی‌خانمان‌ها نیست. بر اساس آمار رسمی تهران بیشتر از ۱۵ هزار بی‌خانمان دارد.

%db%b0%db%b1 %db%b0%db%b2 %db%b2 %db%b0%db%b3 %db%b3 %db%b0%db%b4 %db%b4 %db%b5 %db%b6 %db%b7 %db%b8 %db%b9 %db%b1%db%b0 %db%b1%db%b1 %db%b1%db%b2 %db%b1%db%b3 %db%b1%db%b4 %db%b1%db%b5 %db%b1%db%b6