بررسی بی‌خانمانی در شهر با حضور جامعه‌شناسان

بررسی بی‌خانمانی در شهر با حضور جامعه‌شناسان

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن جامعه‌شناسی ایران برای بررسی «گورخوابی، کارتن‌خوابی و بی‌خانمانی در شهر» نشستی با حضور جامعه‌شناسان برگزار می‌کنند.

این نشست که با حضور جوادمیری، بیژن عبدالکریمی، رحیم محمدی و فاطمه موسوی برگزار می‌شود به موضوعاتی مانند عدالت اجتماعی و شکاف طبقاتی، گورخوابی و ورشکستگی نهادهای اجتماعی و موضوع گورخوابی، طردشدگی و وجدان اجتماعی می‌پردازد.

این نشست روز سه‌شنبه، ۱۴ دی ماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان برگزار می‌شود.