دولت یازدهم قصد دارد حق اشعه ای را که طبق قانون باید به رادیولوژیست ها پرداخت شود، از بودجه عمومی کشور حذف کند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لایحه ای تحت عنوان «اصلاحیه قانون مدیریت خدمات کشوری» را به مجلس فرستاده که در صورت تصویب، حق اشعه رادیولوژیست ها به طور کامل قطع می شود.

آنگونه که رادیولوژیست ها می گویند با حذف این حق قانونی، بند بازنشستگی ٢٠ساله رادیولوژیست ها نیز از میان برداشته خواهد شد. طبق قانون به‌ازای هرسال کار مستمر با پرتو، یک‌سال سنوات ارفاقی تا سقف ١٠ سال به رادیولوژیست ها تعلق می‌گیرد که با حذف حق اشعه از قانون، این ارفاق قانونی نیز موضوعیت نخواهد داشت.

براساس ماده ٢٠ قانون حفاظت در برابر اشعه کشور مصوب سال ١٣۶٨ در مجلس، باید فوق‌العاده‌ای به کارکنان در معرض پرتو، اشعه ایکس و رادیوایزوتوپ پرداخت شود. در سال ۱۳۸۶ دیوان عدالت اداری کشور رایی صادر کرد که بنابر آن، حق اشعه باید مبلغی معادل با نصف حقوق و مزایای این افراد باشد. اما در تمام این سال ها و در دولت های مختلف وزارت بهداشت در عمل و بر خلاف قانون، تنها ۵۰ درصد از «حقوق پایه» را به عنوان حق اشعه پرداخت کرده است.

Send this to a friend