پارکور در کرکوک عراق

پارکور در کرکوک عراق

در شهر چند قومیتی و نفت‌خیز کرکوک، که نقطه مرکزی ارتباط میان دولت عراق و کردهای شمال این کشور را تشکیل می‌دهد، برخی نوجوانان عراقی، کرد و ترکمن پارکور تمرین می‌کنند.

آری، جوان ۲۲ ساله کرد، دو سال پیش، در دورانی که تکواندو تمرین می‌کرد به ویدئویی از دیوید بل، یکی از بنیان‌گذار پارکور، یا همان هنر جابه‌جایی، برخورد. او در این‌باره به الجزیره گفته است: «متوجه شدم تکواندو فقط به جنگیدن مربوط می‌شود، اما من نمی‌خواهم بجنگم، من دوست دارم از جنگ فرسنگ‌ها دور شوم.»

او سپس چندنفر از دوستانش را جمع کرد و بعد از کلاس تکواندو شروع به تمرین پارکور کردند. پس از اینکه پسرهای بیشتری جمع شدند آنها توانستند اتاقی را برای تمرین بگیرند. امروز حدودا ۴۰ پسر جوان، چند روز در هفته جمع می‌شوند و در خرابه‌های بناهای تاریخی شهر پارکور می‌کنند. این بناهای تاریخی که گمان می‌شود به دستور آشورناصیرپال دوم، در ۸۸۴ و ۸۵۸ پیش از میلاد ساخته شده‌باشند، شامل یک زیارتگاه یهودی، یک کلیسا و چندین مسجد است.

این گروه تمرین‌کنندگان پارکور مثل تاریخ شهر کرکوک متنوع هستند. آنها به گروه‌های مختلف ساکن شهر تعلق دارند؛ کردها، ترکمن‌ها، عرب‌ها، و مسیحی‌ها. گردهم آمدن آنها خودش یک موفقیت بزرگ است. کرکوک که در ۲۴ کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، یکی از چندقومیتی‌ترین شهرهای عراق است. گروه‌ها و قومیت‌های مختلف در این شهر نسبت به یکدیگر محتاطانه و با فاصله برخورد می‌کنند. آنها در گذشته جنگ‌های خونینی داشته‌اند و  امروز نیز خط مقدم جنگ شام با داعش تنها چند کیلومتر با شهر فاصله دارد.