نیره خادمی
 داغ باغ‌ها

 داغ باغ‌ها

تنها در ١٠‌سال گذشته بیش از ٤‌هزار هكتار از باغ‌های تهران نابود شده است. بنیاد مستضعفان مالک بسیاری از باغ‌های تهران است که یا آنها را می‌فروشد یا با مضویه برج-باغ در آنها ساخت و ساز می‌کند. آخرین مورد فروش یک باغ ۱۴هزار متری به قیمت ۴۰میلیارد تومان است.

سودآوری «ویرانی» در تهران

سودآوری «ویرانی» در تهران

کامبیز نوروزی از آن دسته حقوق‌دان‌هایی است که به سیاست و مسائل اجتماعی هم علاق زیادی دارد. او در این گفتگو نظراتش درباره درباره شورای پنجم شهر تهران را گفته است. او معتقد است اعضای شورای پنجم هنوز هیچ برنامه و تصویری از تهران كنونی ارایه نكرده‌اند. به اعتقاد نوروزی تسلط کامل یک گروه سیاسی بر شورای شهر احتمال فساد و سوءاستفاده از قدرت را افزایش می‌دهد.

تهران ٣ برابر گرانتر اداره شد

تهران ٣ برابر گرانتر اداره شد

پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه می‌گوید برای حل بحران‌های شهرهای بزرگی مانند تهران باید از این شهرها تمرکززدایی کرد و جمعیت را تشویق به خروج از آنها کرد. به اعتقاد او شهرداری‌ها هم رها شده‌اند تا خودشان منابع کسب کنند و هیچ‌کس به دنبال بودجه بهینه برای اداره شهر نبوده است.