هشدار درباره نفوذ فاضلاب بیمارستانی تهران به منابع زیرزمینی

هشدار درباره نفوذ فاضلاب بیمارستانی تهران به منابع زیرزمینی

عضو شورای شهر تهران گفته فاضلاب بیمارستانی به منابع آب زیرزمینی تهران رسوخ می‌کند که این موضوع بسیار خطرناک است و لازم است شرکت آب و فاضلاب در این زمینه اقدامی انجام دهد. به گفته احمد مسجدجامعی جای اطمینان‌بخشی به آب شرب تهران خالی است. در گذشته مردم درباره میزان...

Send this to a friend