نیمی از مدارس شاهرود تخریبی‌اند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کمبود مدرسه

تعداد مطالب: 5