کارگران آنکارا از کتاب‌های دور ریخته شده کتابخانه ساختند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کتابخانه

تعداد مطالب: 3

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

در آرزوی کتابخانه‌ای زنده

٢٢ سال تعطیلی و سکوت انجمن کتابداران بزرگترین ضربه را به کتابداری ایران زد. کتابداری سنتی نمی‌تواند در برابر مدرنیته روی پای خودش بایستد و کتابداری مدرن هم نمی‌تواند بدون ریشه‌هایش رشد کند.