کار داوطلبانه شهری؛ پایین برای بالا

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

کار داوطلبانه

تعداد مطالب: 1

کار داوطلبانه شهری؛ پایین برای بالا

کار داوطلبانه شهری؛ پایین برای بالا

یکی از رویکردهای چند سال اخیر نهادهای رسمی مشارکت دادن نمادین گروه‌های فعال شهری به صورت «داوطلبانه» است. یادداشت حاضر در تلاش است تا با نگاهی انتقادی این رابطه را تشریح کند.