skip to Main Content
بیماری‌های زبانی
چرا فکر می‌کنیم زبان ما برتر از زبان دیگران است؟
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوستی تعریف می‌کرد که یکی از استادان زبان فارسی که دوست داشت برای هر لغتی یک ریشه فارسی پیدا کند، می‌گفت واژه «ویسکی» در اصل «و سه یکی» بوده، چرا که «سه قسمت آن الکل است که با یک قسمت آب قاطی شده است»!
بیشتر بخوانید
درباره زبان آمیخته ایرانیان خارج‌نشین
فارگلیسی؛ خودباختگی یا طبیعت زبان
۲۴ آذر ۱۳۹۵
زبان آمیخته حاصل زندگی دو فرهنگی و چندفرهنگی است و از آغاز تمدن انسان وجود داشته است. آیا افراد از زبان آمیخته همواره به نشانۀ برتری اجتماعی‌ استفاده می‌کنند یا گاه، طبیعت زبان این وضعیت را می‌سازد؟
بیشتر بخوانید
آیا «کوتوله» خواندن کسی که قدش کوتاه است اشکالی دارد؟ آیا اشکالی دارد که خطاکار بودن یا بی‌درایتی یک سیاستمدار را با اصطلاح «کوتوله سیاسی» بیان کنیم؟ آیا حساسیت به زبان کار بیهوده و باطلی است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗