skip to Main Content
بیماری‌های زبانی
چرا فکر می‌کنیم زبان ما برتر از زبان دیگران است؟
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
دوستی تعریف می‌کرد که یکی از استادان زبان فارسی که دوست داشت برای هر لغتی یک ریشه فارسی پیدا کند، می‌گفت واژه «ویسکی» در اصل «و سه یکی» بوده، چرا که «سه قسمت آن الکل است که با یک قسمت آب قاطی شده است»!
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗