skip to Main Content
والتر بنیامین، تئودور آدورنو و نقد فرهنگ عامه
۳ آذر ۱۳۹۹
هرکس این دهه‌های اخیر تحصیلاتی در علوم انسانی از سر گذرانده باشد احتمالاً سروکارش به نظریه‌پردازان بدقلقی افتاده که به مؤسسه پژوهش اجتماعی که با عنوان مکتب فرانکفورت معروف‌تر است، مرتبط بودند.
بیشتر بخوانید
به بهانه‌ی کار فرهنگی در پاساژها با نگاهی به فیلم ابد و یک روز
دیدن
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
همه‌ی آنچه که پیش و پس از نمایش فیلم، محیط مخاطب را تشکیل داده است، می‌تواند عمل دیدن را متأثر از خود کند. امروزه تجربه دیدن متاثر از چیست؟ تناقضات موجود در فرایند دیدن یک فیلم سینمایی «اجتماعی» مثل ابد و یک روز در پردیس‌های سینمایی چه اثری بر تجربه ادراکی تماشاگر دارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗