وزرا به کدام کارگران بیانیه داده‌اند؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

وزیر کار

تعداد مطالب: 9

انتشار نامه شرمندگی معدنچیان یورت به جای پاسخگویی

انتشار نامه شرمندگی معدنچیان یورت به جای پاسخگویی

دولت به جای پاسخگویی به مطالبات بر حق کارگران، نامه «عذرخواهی » و «شرمندگی» آنها را منتشر می‌کند؛ عملی که ماهیت واقعی سیاست‌های ضد کارگری حاکم بر وزارتخانه‌های کار و صنعت و نمایشی بودن صحبت‌های اعضای کابینه در روزهای آواربرداری معدن را هرچه بیشتر نمایان می‌کند.