skip to Main Content
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب مطرح کرد
منابع آب قربانی مهندسی تهاجمی
۱۸ دی ۱۳۹۶
فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر حوزه آب و توسعه پایدار که یکی از منتقدان جدی مدیریت سازه‌ای (سدسازی و انتقال) آب است در این گفتگو به‌شدت این سیاست‌ها را نقد می‌کند. به اعتقاد او بخش بزرگ حامیان این نوع پروژه‌ها کسانی‌اند که چه در دستگاه دولتی و چه در بخش خصوصی در این طرح‌ها ذی‌نفعند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗