skip to Main Content
در باب کتاب جنون هشیاری، داریوش شایگان ‏
جنونِ عقلانیت
۳ بهمن ۱۳۹۶
نویسنده در بخش اول این مقاله کتاب جنون هشیاری داریوش شایگان درباره  اندیشه و هنر شارل بودلر را نقد کرده و در بخش دوم با ارائه‌ی تفسیری دیگر از بودلر، شیوه‌ای از برخوردِ ارتجاعی با جهان را که تیپ ‏ایده‌آلش در ایران داریوش شایگان باشد، توصیف کرده است.‏
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗