جنونِ عقلانیت

آرشیو یادداشت‌های

شهریار وقفی‌پور

تعداد مطالب: 1

جنونِ عقلانیت

جنونِ عقلانیت

نویسنده در بخش اول این مقاله کتاب جنون هشیاری داریوش شایگان درباره  اندیشه و هنر شارل بودلر را نقد کرده و در بخش دوم با ارائه‌ی تفسیری دیگر از بودلر، شیوه‌ای از برخوردِ ارتجاعی با جهان را که تیپ ‏ایده‌آلش در ایران داریوش شایگان باشد، توصیف کرده است.‏