پشت خطوط، مشغول مردنت بودی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نمایشگاه عکس

پشت خطوط، مشغول مردنت بودی

پشت خطوط، مشغول مردنت بودی

چند سال پیش داستان عجیبی پیش آمده بود؛ به یک عکاس مستند بعد از بلوکه کردن کارهایش و کش و قوس زیاد بر سر اجازه کار، مجوز برای نمایش آثارش داده بودند اما با یک شرط؛ عکس‌های از جامعه و وضعیت را بی‌خیال شود و تنها از گل و گیاه عکس بگیرد. نمایشگاه خط قرمز و دیگر چیزها در...
«جای عکس کارگری در گالری نیست»

«جای عکس کارگری در گالری نیست»

به مناسبت روز جهانی کارگر نمایشگاه عکسی از جمع‌های کارگری، در محل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان برقرار است. نسیم کائیدی عکاس این پروژه تصمیم گرفته در عوض حضور در فضای گالری ها، آثار خود را در این محل به نمایش بگذارد. او در ابتدا قصد داشته آثار خود را در یک کارخانه...