skip to Main Content
مجموعه دموکراسی مشارکتی | گفت‌وگو با بهرنگ صدیقی
برای دموکراسی مستقیم، باید با الگوی دولت-ملت سرشاخ شد
۲۹ تیر ۱۳۹۹
بهرنگ صدیقی معتقد است حرکت به سمت بدیل وضع موجود، بدون پژوهش‌هایی که ما را به فهم درستی از کلیت فضای اجتماعی ایران برساند دشوار است. او تقدم کنش‌گری بر پژوهش را محکوم به شکست می‌داند.
بیشتر بخوانید
بحث توسعه در ايران نابهنگام است
توهـم مهنـدسـانه
۶ دی ۱۳۹۴

ابراهیم توفیق در بحث از توسعه معتقد است در ایران صرفا میل به توسعه وجود دارد اما این میل تبدیل به نیرو نشده است. وی نظام دانشگاهی کشور را فاقد چیزی به نام جامعه‌شناسی توسعه می‌داند و از عدم امکان شکل‌گیری گفتمان توسعه در این شرایط سخن می‌گوید؛ شرایطی که در آن تحقیقات دانشگاهی به‌شکل پیمانکارانه و سفارشی برای نهادهایی مانند شهرداری انجام می‌شود و دانشگاهیان خود پیشاپیش از سرنوشت چنین تحقیقاتی آگاه هستند. ضمن اینکه بحث‌هایی مانند امتناع تفكر و خلق و خوی ايراني و تداوم استبداد و..، توسعه را ناممكن مي‌كند. توفیق می‌گوید در ایران نظام دانشی وجود ندارد که هم‌چون آینه، به ما نشان دهد در چه کراهتی زندگی می‌کنیم.

بیشتر بخوانید
موانع اندیشیدن به دولت در ایران در گفت‌وگو با ابراهیم توفیق
تعلیق زمان حال
۱ مهر ۱۳۹۳
به بهانه حضور باب جسوپ، نظریه‌پرداز مشهور دولت و سخنرانی‌اش در دانشگاه تهران، گفت‌وگویی با ابراهیم توفیق در مورد موانع اندیشیدن به دولت در ایران داشتیم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗