آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

نرخ رشد دستمزد

«فقر دستمزدی» در ایران

«فقر دستمزدی» در ایران

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، گذردادن افراد از حوزه امدادی و حمایتی به حوزه بیمه‌ای یک استراتژی اساسی است؛ به این‌ معنا که جهت‌گیری سیاست‌ها باید به سویی باشد که افراد با اشتغال در بازار کار به خودکفایی شایسته برسند و از طریق قرارگرفتن ذیل نظام بیمه‌ای، مناسبات متفاوتی...
دستمزد کارگران در ۱۰سال گذشته کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش داده

دستمزد کارگران در ۱۰سال گذشته کمتر از یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش داده

در ۱۰ سال گذشته حداقل دستمزد کارگران هرگز نتوانسته بیش از ۲۹درصد هزینه‌های زندگی آنان را پوشش دهد. بر اساس تحقیقی که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده است، در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۵ همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی یک سوم هزینه‌های زندگی خانوار...
امتناع دولت از تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی

امتناع دولت از تعیین حداقل دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی

در حالیکه کارگران افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم را برای گذران زندگیشان کافی نمی‌دانند، سخنگوی دولت گفته دولت خود را مقید به افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم می‌داند. محمدباقر نوبخت در پاسخ به کارگرانی که می‌گویند در سال‌های ۸۸ و ۸۹ کمتر از نرخ تورم افزایش...