skip to Main Content
در دفاع از نقد ژورنالیستی با نگاهی به کتاب «سینه‌فیلیا و تاریخ»
جنونِ نقد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کریستیَن کیثلی در کتاب «سینه‌فیلیا و تاریخ یا وزیدن باد بین درخت‌ها» که ترجمه فارسی‌اش به تازگی منتشر شده است، از ضرورت احیاء شیوه‌ای از ادراک و نقد فیلم سخن گفته که از مکاشفه، هیجان، لذت و حسانیت نیرو می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
آیا منتقد باید بی‌طرف باشد؟
البته گروه زحمت کشیده‌اند و …
۸ آبان ۱۳۹۳

سنت نقادانه‌ای در تئاتر کشورمان وجود ندارد. حتا این روزها می‌توان این مسئله را به دیگر هنرها هم تسری داد. فقدان موضع‌گیری در نقدها در بیشتر مواقع به پروار شدن مفهوم متناقض "نقد سازنده" کمک کرده‌است. نقدی که تنها برای پر‌کردن صفحات روزنامه‌ها و مجلات است و نمی‌خواهد با جریان رایج و ارتجاعی آنچه که در هنر اتفاق می‌افتد درگیر شود. رضا سرور در این نوشته به همین موضوع پرداخته است.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗