آرشیو یادداشت‌های

رضا سرور

چیزی شبیه بازیافت زباله

چیزی شبیه بازیافت زباله

ارایه صورت‌بندی روشن از وضعیت کلی حاکم بر تئاتر- حداقل در تهران- بسیار دشوار شده است. طبق آمار، روزانه چیزی حدود ١٢٠ نمایش در پایتخت روی صحنه می‌رود که این تعداد در مقایسه با همین ۵-۴ سال قبل به نظر خیره‌کننده می‌رسد. اما در شرایطی که نهادهای دولتی، حاکمیتی و شهرداری‌...
البته گروه زحمت کشیده‌اند و …

البته گروه زحمت کشیده‌اند و …

اگر منتقدان تئاتر از همین فردا دیگر ننویسند، چه اتفاقی می‌افتد؟ اجازه بدهید پاسخ «هیچ اتفاقی نمی‌افتد» را کمی به‌تأخیر بیاندازیم و بحث را با طرح پرسشی کلی‌تر ادامه بدهیم: «چه اتفاقی می‌افتاد اگر در قرن بیستم، منتقدان تئاتر اتهامِ «هنرمند شکست‌خورده» بودن را...
ناهار خاک صحنه بخوریم؟

ناهار خاک صحنه بخوریم؟

مورخ احتمالی تاریخ تئاتر ایران دست‌به‌کار شده. تاریخ نگارش اولین متن‌ها، نخستین ترجمه‌ها، گاهنامه‌ی تشکیل اولین تروپ‌‌های نمایشی، نقدهای آغازین، فهرست رژیسورها و آکتورها را به‌دقت فراهم آورده و برگه‌دانش هر دم انباشته‌تر می‌شود تا می‌رسد به گروه‌های تئاتری اواخر دهه‌ی...