«مجوز مجسمه‌سازی خلاف اصل آزادی بیان است»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

مجوز

تعداد مطالب: 3

مهندسی اعتراض

مهندسی اعتراض

دولت مصوب کرد که مکان‌هایی برای تجمعات اعتراضی مشخص شود و چند ورزشگاه و پارک به‌عنوان مکانی برای اعتراض معرفی شده است. کمی تامل در این مصوبه نشان می‌دهد که مسئولان از ضرورت دموکراسی برای پایداری نظم موجود نا آگاهند.