skip to Main Content
راه‌های مبارزه با امپراتوری ترامپ‌زده آمریکا
وقتی «حکم» به دست ترامپ می‌افتد چه باید کرد؟
۲۱ دی ۱۳۹۵
به‌جای تسلیم‌شدن به تحلیل‌های تک‌علیتی، ماخولیای شکست، تأکیدهای خودبزرگ‌بینانه یا خطابه‌های اخلاق‌گرا و تقدیرباور درباره یک «گذار آرام» بهتر است اکنون تحلیلی فراگیر از شبکه پیچیده عواملی ارائه دهیم که دست در دست هم فاجعه کنونی را به بار آوردند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗