در باب تنزه طلبی ایدئولوژیک

آرشیو یادداشت‌های

امید شمس

تعداد مطالب: 1

در باب تنزه طلبی ایدئولوژیک

در باب تنزه طلبی ایدئولوژیک

چندی پیش ترجمه‌ای از مقاله‌ی پیر پائولو پازولینی با عنوان «مقوله‌ی مو بلندها در خدمت فرهنگ کاذب قدرت»، که جایگزین عنوان اصلی یادداشت، «علیه مو بلندها» شده است، در سایت میدان منتشر شد. به نظر می‌رسد حتی مترجم فارسی هم این عنوان را چنان مغرضانه دیده که درصدد تغییر آن برآمده است.