skip to Main Content
٣٠ سال پس از جنگ، آثار بمباران شیمیایی برتن مردم هویدا شده است
انفجار سرطان لنفوم در هویزه
۳ خرداد ۱۳۹۶
هفت فروردين يك گروه پزشكى چهار نفره تصميم می‌گيرند براى غربالگرى راهى دورافتاده‌ترين روستاهاى جنوب شوند. متخصصان در ميان مراجعه‌كنندگان خود با بيمارانى مواجه می‌شوند كه اغلب از منطقه جنوب كشور و تقريبا همه آنها دچار انواع سرطان به‌ویژه سرطان غدد لنفاوى هستند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗