«نصب کارتخوان مانع از فرار مالیاتی پزشکان نمی‌شود»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

فرار مالیاتی پزشکان

تعداد مطالب: 2

تازه چه خبر، دکتر؟*

تازه چه خبر، دکتر؟*

روایتی از کارتخوان‌های مطب پزشکان که همیشه «خراب» است. سهم پزشکان از فرار مالیاتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان است. جامعه پزشکی باید رقمی نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهد که دست آخر رقمی که پرداخت می‌شود، نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان است.