skip to Main Content
زنان و تاریخ مناسبات تولیدی سینما
خیاطی، آشپزی، فیلمسازی
۹ شهریور ۱۴۰۰
چرا در تاریخ سینما بعضی از وظایف و مسئولیت‌های مهم در تولید فیلم از زنان دریغ شده است؟ چرا بعضی از حرفه‌های فیلمسازی به صورت تاریخی به زنان اختصاص داده شده است و بعضی دیگر را فقط مردان اشغال کرده‌اند؟
بیشتر بخوانید
واکاوی بازنمایی سوژه زن در سینمای شانتال آکرمن
من به هیچ کجا تعلق ندارم
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
چند روز پیش زادروز شانتال آکرمن از مشهورترین فیلم‌سازان زن و چهره برجسته سینمای آلترناتیو بود. فیلم‌های آکرمن را واکنشی رادیکال در مواجهه با بازنمایی زنان در سینمای جریان اصلی می‌دانند. این واکنش چگونه کار می‌کند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗