skip to Main Content
واکاوی بازنمایی سوژه زن در سینمای شانتال آکرمن
من به هیچ کجا تعلق ندارم
۲۰ خرداد ۱۳۹۷
چند روز پیش زادروز شانتال آکرمن از مشهورترین فیلم‌سازان زن و چهره برجسته سینمای آلترناتیو بود. فیلم‌های آکرمن را واکنشی رادیکال در مواجهه با بازنمایی زنان در سینمای جریان اصلی می‌دانند. این واکنش چگونه کار می‌کند؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗