skip to Main Content
درباره نسبت فیلم‌های آلمانی سهراب شهیدثالث و سینمای نوین آلمان
میانجی‌ها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

اگر فیلمسازان سینمای نوین آلمان، حکم میانجی‌هایی را داشتند میان آلمان غربی بعد جنگ و آلمان یکپارچه‌ی پیش از آن، شهیدثالث با مهاجرت به آلمان غربی و ساختن «در غربت» (۱۹۷۵)، میانجی میان جامعه‌ ایرانی و جامعه‌ی آلمانی شد. نکته‌ مهم درباره شهیدثالث این است که اگر فیلمسازان آلمانی، پروبلماتیک‌های پیش از جنگ را به دوران پس از جنگ تسری دادند، شهیدثالث نیز دغدغه‌های مشترکی را از ایران به آلمان منتقل کرد.

بیشتر بخوانید
فوکوی طراحی لامپ‌ها، سلام!
ایدئولوژی‌هایی که پشت وسایل شما پنهان شده‌اند
۲۹ دی ۱۳۹۵
کالاها خنثی نیستند، آن‌ها همیشه تحتِ تاثیرِ افکار و باورهای طراحان، مهندسان و شرکت‌های تولید‌کننده‌شانند. افزایش عمومیتِ ارتباط میانِ خانه‌ و اینترنتی شدنِ چیزها، فرصتی مغتنم برای یادآوری این نکته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗