skip to Main Content
زندانیان بیمار ترکیه رها شده‌اند تا بمیرند
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
صدها زندانی بیمار در زندان‌های ترکیه به حال خود رها شده‌اند تا بمیرند. آنها قادر به دریافت دارو، خدمات بهداشتی یا غذای مناسب نیستند. گزارش زیر به شرایط زندانیان سیاسی در ترکیه می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗