skip to Main Content
پرستو فروهر: برادرم فکر می‌کرد زندان خانه‌ی پدرمان است
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
انصاف‌نیوز رسانه‌ای که قبلا مصاحبه‌هایی با «کارشناسان پرونده» زندانیان سیاسی داشته، این بار در پرونده «کودکان و سیاست» به سراغ پرستو فروهر رفته و درباره تجربه کودکی در خانواده‌ای سیاسی با وی گفت‌وگو کرده. گوشه‌ای از خاطرات پرستو فروهر، از جمله دادخواهان قتل‌های زنجیره‌ای را در ادامه بخوانید.
بیشتر بخوانید
زندانیان بیمار ترکیه رها شده‌اند تا بمیرند
۲۴ شهریور ۱۳۹۷
صدها زندانی بیمار در زندان‌های ترکیه به حال خود رها شده‌اند تا بمیرند. آنها قادر به دریافت دارو، خدمات بهداشتی یا غذای مناسب نیستند. گزارش زیر به شرایط زندانیان سیاسی در ترکیه می‌پردازد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗