خانم ابتکار به آلوده‌ترین شهر جهان خوش آمدید

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

زابل

تعداد مطالب: 2

خانم ابتکار به آلوده‌ترین شهر جهان خوش آمدید

خانم ابتکار به آلوده‌ترین شهر جهان خوش آمدید

نخستین چیزی كه از ذهنم گذشت این بود كه این خبر باعث میشه بسیاری از مردم دوباره به رفتن فكر كنند و از زابل مهاجرت كنند. خودش اعتقاد دارد اهل رفتن از این خاك نیست. زابل آلودهترین شهر جهان هم كه شده باشد، در تصمیمش تاثیری ندارد.