skip to Main Content
زابل آلوده‌ترین شهر جهان معرفی شد
خانم ابتکار به آلوده‌ترین شهر جهان خوش آمدید
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

نخستین چیزی كه از ذهنم گذشت این بود كه این خبر باعث میشه بسیاری از مردم دوباره به رفتن فكر كنند و از زابل مهاجرت كنند. خودش اعتقاد دارد اهل رفتن از این خاك نیست. زابل آلودهترین شهر جهان هم كه شده باشد، در تصمیمش تاثیری ندارد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗