اردیبهشت ۶۲:‌سخنان رفسنجانی درباره ظلم‌های سرمایه‌داری به محرومان

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

روز کارگر

تعداد مطالب: 5