skip to Main Content
به مناسبت صد و بیستمین سالروز تولد بورخس
رویانویسی؛ جادوی بورخس
۳ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۲۴ اوت تولد خورخه لوئیس بورخس یکی از مهم‌ترین نویسندگان قرن بیستم بود. به این بهانه، ترجمه‌ای از یادداشت نویسنده و مقاله‌نویس فرانسوی آندره موروآ، در رابطه با آثار بورخس را در میدان بخوانید.
بیشتر بخوانید
گابریل گارسیا مارکز؛ سحر کردن با رئالیسم صورت‌سنگی
۲۸ فروردین ۱۳۹۸

چرا باید دنیایی را بپرورانیم که در آن هر چیزی می‌تواند رخ بدهد؟ آیا این دنیا مانند دنیایی نیست که در آن هیچ چیز اهمیتی ندارد؟ چرا که تنها قانون حاکم بر آن خیال نویسنده است؟ تا کجا می‌توانیم ناباوری‌مان را تعلیق کنیم؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗