skip to Main Content
گابریل گارسیا مارکز؛ سحر کردن با رئالیسم صورت‌سنگی
۲۸ فروردین ۱۳۹۸

چرا باید دنیایی را بپرورانیم که در آن هر چیزی می‌تواند رخ بدهد؟ آیا این دنیا مانند دنیایی نیست که در آن هیچ چیز اهمیتی ندارد؟ چرا که تنها قانون حاکم بر آن خیال نویسنده است؟ تا کجا می‌توانیم ناباوری‌مان را تعلیق کنیم؟

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗