رویانویسی؛ جادوی بورخس

آرشیو یادداشت‌های

آندره موروآ

تعداد مطالب: 1

رویانویسی؛ جادوی بورخس

رویانویسی؛ جادوی بورخس

شنبه ۲۴ اوت تولد خورخه لوئیس بورخس یکی از مهم‌ترین نویسندگان قرن بیستم بود. به این بهانه، ترجمه‌ای از یادداشت نویسنده و مقاله‌نویس فرانسوی آندره موروآ، در رابطه با آثار بورخس را در میدان بخوانید.