جامه خود می‌خواهم اگر اِنعام فرمایی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

دسترسی آزاد به اطلاعات

تعداد مطالب: 4

دسترسی آزاد به دانش

دسترسی آزاد به دانش

اگر گروهی از افراد می‌توانند زمان و انرژی خود را برای مطالعه و تحقیق، صرف کنند، چنین چیزی تنها با حمایت اجتماع از آنها ممکن است. پس چرا نباید نتایج کارشان، به جامعه بازگردد و در دسترس همه‌ی افراد باشد؟
 راه دشوار شفافیت

 راه دشوار شفافیت

درحال حاضر هدف، اجرای آیین‌نامه‌ای بوده که قانون‌گذار مکلف به اجرای آن کرده و همچنان بسیاری از اسناد غیرقابل دسترس‌اند. از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه فقط یک سازمان به عضویت این سامانه درآمده‌ که آن هم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران است از میان حدود ٢٠٠ دانشگاه، مؤسسه و پژوهشکده وزارت علوم حدود ٤٠ دانشگاه و مؤسسه خودشان را به این سامانه معرفی کرده‌اند.