چطور در خود نشکنیم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

خلاقیت

تعداد مطالب: 2

چطور در خود نشکنیم

چطور در خود نشکنیم

اگر ناچار شویم به مدت نامعلوم در فضایی بسته محبوس شویم باید بدانیم هسته اصلی همه راهکارها برای مقابله با آن شر و بدی‌ای که از آینده‌ای نامعلوم می‌آید، دور کردن اضطراب و ترسِ فلج‌کننده است.