skip to Main Content
پرنده‌هایی که در شهرها زندگی می‌کنند و از آنها بی‌خبریم
گاهی به آسمان نگاه کن!
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
شیوع کرونا باعث شد تصاویر زیادی از حیوانات و پرندگان در شهرها ببینیم که به آن عادت‌ نداریم. اما در وضعیت جاری و عادی هم شهرها محل سکونت و یا گذر پرندگان زیادی‌ست که گاه به کلی از آنها بی‌خبریم.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗