روایتی از یک سرقت بزرگ

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

حق آزادی تشکل

روایتی از یک سرقت بزرگ

روایتی از یک سرقت بزرگ

کارگران که در ایران نیروی کارشان را برای گذران زندگی می‌فروشند در طی دهه‌های اخیر سطح زندگی‌شان به طور مستمر کاهش پیدا کرده است. با وجود اینکه در این چند دهه کارگران جامعه ایران شاهد نزول سطح زندگی خود بوده‌اند گشت‌و‌گذاری در محله‌های اعیانی تهران و دیگر شهرهای بزرگ...
درخواست کارگران برای عمل به مقاوله‌نامه‌های ILO

درخواست کارگران برای عمل به مقاوله‌نامه‌های ILO

یک کنشگر صنفی کارگران پتروشیمی می‌گوید کارگران ، فارغ از آنچه که در تریبیون‌های سیاسی کشور قبل و پس از انتخابات ریاست جمهوری مطرح است پیگیر حقوق صنفی خودند و این محقق نمی‌شود مگر با عمل به مقاوله‌نامه بنیادین سازمان جهانی کار که به آنها پیوسته‌ایم. «ناصر چمنی» گفته صد...