«کشتار دسته‌جمعی در کردستان سوریه را متوقف کنید»

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

جنایت جنگی

تعداد مطالب: 2