آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تالاسمی

نگرانی از خروج داروهای تالاسمی از پوشش بیمه

نگرانی از خروج داروهای تالاسمی از پوشش بیمه

محمدرضا مشهدی، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران می‌گوید به تازگی خبرهایی درباره خروج داروی خارجی دسفرال آهن‌زدا از فهرست بیمه‌ها به گوش می‌رسد که اگر صحت داشته باشد برای خانواده تالاسمی ایران دردسرهای زیادی درست می‌شود. خارج‌شدن این دارو از فهرست بیمه ماهانه دو میلیون...
آفت درمان به جان مبتلایان به تالاسمی‌

آفت درمان به جان مبتلایان به تالاسمی‌

تعدادشان کم نیست، به دایره‌شان هر‌سال ١۵٠نفر اضافه می‌شود؛ بیماران تالاسمی که دارو مصرف می‌کنند. آنها با این بیماری‌ زاده می‌شوند، از همان اول، تزریق‌های طولانی دارو را تجربه می‌کنند، سوزن‌هایی که ٧، ٨ساعت روی دستشان می‌خشکد. همه اینها را باید به جلسه‌های دیالیز اضافه...