تئاتر مستند؛ ورباتیم

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

تئاتر مستند

تعداد مطالب: 1

تئاتر مستند؛ ورباتیم

تئاتر مستند؛ ورباتیم

این روزها فیلم‌-تئاتر مستند «اما گلدمن؛ آنگونه که من زیستم» برای مخاطبان در اینترنت در دسترس قرار گرفته است. به بهانه‌ی انتشار این فیلم-تئاتر و بحث ضرورت فرم تئاتر مستند سعی کردم از شیوه‌های این نوع تئاتر و تئاتر ورباتیم بنویسم.