skip to Main Content
مروری بر پیدایش بزرگراه‌های شهری
تردید در یک کلیشه عمومی
۵ مرداد ۱۳۹۵
در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران، برای حل مشکل ترافیک، هر سال بزرگراه‌های قدرتر و بلند‌تر احداث می‌شود. اما مسئله اینجاست که اتوبان، فی نفسه، نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکل‌آفرین است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗