تردید در یک کلیشه عمومی

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

بزرگراه‌

تعداد مطالب: 1

تردید در یک کلیشه عمومی

تردید در یک کلیشه عمومی

در تهران و دیگر کلان‌شهرهای ایران، برای حل مشکل ترافیک، هر سال بزرگراه‌های قدرتر و بلند‌تر احداث می‌شود. اما مسئله اینجاست که اتوبان، فی نفسه، نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکل‌آفرین است.