skip to Main Content
نوسان نرخ کاغذ برای ناشران بحران جدی به وجود آورده است
سونامی قیمت‌ها در بازار نشر
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

نوسان قیمت کاغذ در هفته‌های اخیر و میل توزیع‌کنندگان به ثبات قیمت هر بند کاغذ در نرخ ۴۰۰ هزار تومانی، امیدها به کاهش قیمت و ثبات در قیمت‌های پایین‌تر را تضعیف کرده است. قیمت کاغذ تحریر با وجود کاهش چند ۱۰ هزار تومانی در هفته‌های گذشته که به‌دلیل تعطیلات چند روزه به وجود آمده بود،‌ دوامی نداشت و دوباره به بالای ۴۰۰هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید
نسل «بزرگراه دو طبقه» چگونه منقرض شد
پلیتیک جهانی برای پل «صدر»
۱ شهریور ۱۳۹۵
شهرداری و مدیریت توسعه شهری تهران از بزرگراه طبقاتی صدر به عنوان یکی از افتخارات و نقاط درخشان کارنامه کاری خود یاد می‌کنند. در حالی که تجربه ساخت بزرگراه‌های طبقاتی در کشورهای دیگر و هزینه‌های گزاف ساخت و نگهداری، به تخریب خودخواسته این بزرگراه‌ها و منقرض شدن نسل آن‌ها منتهی شد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗