skip to Main Content
«فقر انرژی» برای مستاجران
«قطع برق» و «افزایش اجاره» چه ارتباطی به هم دارند؟
۱ مرداد ۱۳۹۷
در تابستان داغ و گران امسال فرودستان با دو مساله قطع برق و افزایش اجاره روبرو شده‌اند. مصرف انرژی و هزینه‌های مربوط به آن نسبت تنگانگی با توان مالی خانوار و ساختمان محل زندگی آنها دارد. خانواده‌های کم‌درآمد هزینه‌ بیشتری صرف می‌کنند اما خانه‌‌هایشان در تابستان یا زمستان از هوای مطلوب برخوردار نیست. ریشه این عدم توازن چیست؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗