شرایط بد آب و برق ایران در سال آینده

شرایط بد آب و برق ایران در سال آینده

وزیر نیرو گفت: با توجه به شرایط خشکسالی‌ها، سال آینده وضعیت سختی در تامین آب شرب شهرها و کشاورزی خواهیم داشت و فشار مضاعفی نیز بر صنعت برق وارد خواهد شد.

به گفته چیت چیان در سال جاری حدود ۱۸ درصد نسبت به متوسط سال‌های گذشته کاهش بارندگی داشتیم و میزان روانآب‌ها ۵۰ درصد و پوشش برفی ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی بخشی از مشکل را ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری دولت در این موارد می‌داند.

به نظر می‌رسد این اظهارات با افزایش قیمت برق بی‌ارتباط نیست.

ایران، به دلیل کوته‌بینی و در نظر نگرفتن زیست بوم ایران در طرح‌های توسعه، با مشکلات گوناگون مرتبط با محیط زیست و انرژی درگیر است.