پرداخت وام دانشجویی در آمریکا، ز گهواره تا گور

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

اقتصاد امریکا

تعداد مطالب: 4

چرا مردم آمریکا چشم بر وجوه ناخوشایند ترامپ بستند؟

چرا مردم آمریکا چشم بر وجوه ناخوشایند ترامپ بستند؟

انتخاب ترامپ نشانه استیصال اقشار خاموش آمریکا بود از آنچه که به ناکارآمدی آن یقین داشتند؛ قشری که صدای بلند نخبگان تحصیل‌کرده و اقشار بالادست را ندارد که نگرانی‌هایش را به صورت مدون و مورد پسند رسانه و دانشگاه توضیح دهد.